Trener

Cieszymy się, że chcesz dołączyć do Kadry Trenerskiej SDA! Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować
Wybór regionu
*
Dane personalne
*
*
*
*
Umiejętności
*

CV
Proszę wgrać plik CV.
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Źródło informacji
KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest SDA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-451) przy al. Zwycięstwa 96/98, KRS 0000554532, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5842741225. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@sdacademy.pl

W JAKIM CELU I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli bierzesz udział w procesie rekrutacji i podajesz nam w tym celu swoje dane osobowe, w tym dane kontaktowe (adres e-mail lub numer telefonu) i pozostałe informacje podane w CV, podstawą przetwarzania Twoich danych będą działania zmierzające do zawarcia umowy o pracę/współpracę lub nasz uzasadniony interes. W tym przypadku będziemy przetwarzali Twoje dane do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do 2 lat lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu.

Jeśli będziesz zainteresowany udziałem w kursie i podasz nam w tym celu swoje dane osobowe, w tym dane kontaktowe, podstawą przetwarzania Twoich danych będą działania zmierzające do zawarcia umowy uczestnictwa w kursie lub nasz uzasadniony interes. W tym przypadku będziemy przetwarzali Twoje dane do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu lub przez okres definiowany przepisami prawa, m.in. ze względu na obowiązki księgowo-podatkowe.
W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie dobrowolnie zgody lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aż do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
Podanie przez Ciebie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Dzięki temu będziemy mogli przesyłać Ci informacje na temat naszej oferty, ofert pracy, praktyk lub stażu, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Podane przez Ciebie dane osobowe są analizowane przez naszych pracowników w taki sposób, by przedstawić Ci ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb lub odpowiedzieć na Twoje zapytanie.
Twoje dane osobowe wizerunkowe będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie dobrowolnie zgody, aż do czasu jej wycofania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Dane wizerunkowe mogą być wykorzystane w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora poprzez umieszczanie ich w przestrzeni publicznej - Internecie, mediach, mediach społecznościowych.

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Aby zapewnić Ci najwyższy standard obsługi, Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom, które je przetwarzają na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, marketingowych lub informatycznych.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Możesz też skorzystać z prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.